Nieuws

Tenderkostenvergoeding naar Tweede Kamer

De Handreiking Tenderkosten constateert dat proportionele offertekosten deel uitmaken van het ondernemersrisico. Doorgaans hoeven zie niet te worden vergoed door de aanbestedende dienst.

Naarmate de gevraagde inzet van een ondernemer echter groter is ten opzichte van de omvang van de opdracht (en de kans deze te winnen), komt er wel een vergoeding in beeld. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval als al bij de inschrijving een uitgewerkt ontwerp gevraagd wordt.


In de actieagenda Beter Aanbesteden werd deze handreiking al eerder omschreven:
‘Inschrijven op aanbestedingen kost de ondernemer tijd en geld. De kosten, de kans die de ondernemer heeft om de opdracht daadwerkelijk te krijgen en de waarde die de opdracht heeft horen in balans te zijn.

Hoge kosten bij de initiële inschrijving kunnen ervoor zorgen dat ondernemers bij voorbaat afhaken; de aanbestedende dienst krijgt vervolgens slechts een beperkt aantal offertes, met alle nadelen van dien.
Daarnaast worden de kosten ook minder vaak vergoed dan zou behoren te gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer een aanbesteding in vergevorderd stadium wordt ingetrokken.’

Voorstel

In het Kamervoorstel zelf lezen we nu: ‘Met deze handreiking wordt beoogd de tenderkostenvergoeding meer in te bedden in het aanbestedingsproces. De handreiking benoemt ook kostenbeperkende maatregelen (te nemen door aanbestedende dienst), om zoveel mogelijk te voorkomen dat een tenderkostenvergoeding aan de orde is. Voor de gevallen dat een tenderkostenvergoeding wel aan de orde is, noemt de handreiking enkele uitgangspunten.’

De Handreiking Tenderkostenvergoeding is een initiatief van het regioteam Noordwest (binnen actieagenda Beter Aanbesteden) en wordt de Kamer aangeboden door Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

Bekijk hier de Handreiking Tenderkostenvergoeding en de begeleidende Kamerbrief.

Deel dit artikel

Geplaatst door