Nieuws

Betere verbintenissen voor beheer openbare ruimte

Assetmanagement, het systematisch beheer van de openbare ruimte, is aan verandering toe. Vooral binnen gemeenten is het hoog tijd voor een belangrijke organisatorische switch.

Don Bezemer (DON Bureau) is op het terrein van assetmanagement een specialist pur sang. Samen met Royal HaskoningDHV en in opdracht van het CROW heeft hij de afgelopen anderhalf jaar gewerkt aan een nieuwe beheerssystematiek voor openbare ruimten. De basis voor de plannen ontstond binnen het online kennisportaal iAMPro.

In de huidige situatie is dit vakgebied binnen gemeentelijke organisaties versnipperd over vier afdelingen. Of je het nu hebt over wegverharding, groenbeheer, kunstwerken of rioleringen, allemaal hebben ze hun eigen methodiekje als het over assetmanagement gaat. Dat kan beter.

Slechte communicatie

“Door steeds weer,” begint Bezemer, “een eigen methodiek te gebruiken, steeds weer apart en verschillend, is er onderling een heel slechte communicatie. Die verschillende afdelingen kijken telkens naar andere organisatiewaarden. Afgezien van een enkele koploper, zie je dat bij bijna elke gemeente.”

“Er moest daarom iets komen om het werk van die afdelingen echt aan elkaar te kunnen verbinden. Best lastig, want dat betreft tientallen activiteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Dat is nu allemaal per vakdiscipline geregeld, terwijl er onderling juist heel veel raakvlakken zijn. Als je bijvoorbeeld met de riolering aan de slag gaat, moet ook de weg open, ligt er vaak groen naast en heb je ook te maken met lantaarnpalen. Dat valt nu allemaal onder verschillende afdelingen.”


“Het kennisportaal iAMPro heeft gezorgd voor een methodiek voor die verbinding en wij hebben dat vertaald naar de praktijk. Deze nieuwe beheerssystematiek zorgt ervoor dat het werk en beheer op een unieke, identieke manier worden uitgevoerd. En ook vanuit dezelfde organisatiewaarden.”

Goedkoper

Wat gaat deze nieuwe systematiek de gemeenschap straks opleveren? Bezemer: “Vooral meer uniformiteit in de wijze van aanbesteden. Dat gaat goedkoper worden, waarbij je minder fte’s nodig hebt. Als een wethouder in de toekomst bovendien een vraag stelt over de risico’s binnen zijn assets, kan er in één klap antwoord worden geven. Ook kun je dan sneller zien waar keuzes gemaakt moeten worden en waar het geld naartoe gaat.”

“Nu wordt de riolering in bepaalde wijken vervangen op basis van het beschikbare geld en het belang van een wijk. Dat is dan een ambtelijke afweging. In de toekomst kun je dit afwegen op basis een aantal andere kernwaarden, zoals de omgeving, de veiligheid en de beschikbaarheid van de wegen. Dat zijn scenario’s die je voortaan makkelijker aan de politiek kunt voorleggen. Zij kunnen dan veel beter de verschillende varianten afwegen.”

Complete lijn

Waarom is deze integrale methode op tafel gekomen? Bezemer: “Wat mij betreft is de kern van assetmanagement het verbinden van verschillende vakdisciplines en keuzes maken op basis van een aantal hoofdwaarden. Assetmanagement is niks nieuws, alleen is het zaak integraler te kijken naar de totale zichtlijn vanuit jouw assetmanagement-pakket. Het is een kwestie van verbintenissen maken tussen de hoofdambtenaar en de man die buiten de schop in de hand heeft. Dat vertegenwoordigt een complete lijn en niet zomaar globale overgangen tussen afdelingen.”

Met deze nieuwe methodiek ligt een systeem klaar om de afdelingen vanuit de oude situatie makkelijk te integreren, aldus Bezemer. Het is nu de bedoeling dat er ambtenaren hiervoor worden opgeleid, waardoor ingenieursbureaus met kennis van zaken hier waarschijnlijk werk van gaan krijgen.

Warme kant

Er moet daarbij ook aandacht komen voor de warme kant van het werk, aldus Bezemer. “Vaak heb je te maken met techneuten die goed zijn in rekenen, maar enkele competenties missen op het gebied van samenwerken. Dat is in het algemeen al een belangrijke les voor de bouw, en zeker voor dit nieuwe beheerssysteem.”

De nieuwe beheersystematiek assetmanagement is in juli opgeleverd. Momenteel wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van roadshows en pilots. Bezemer: “Een aantal gemeenten wil starten met pilots, zoals Rotterdam, Dordrecht en Almere. In 2019 moet dit alles gaan landen en in 2021 zullen de eerste gemeenten er serieus mee kunnen beginnen. De komende tien à vijftien jaar zitten we hier nog middenin.”

Het nieuwe assetmanagement voor gemeenten werd vorige week gepresenteerd door Paulette Dicker (DON Bureau) tijdens het Bouwgenootschap Congres Gamechangers in de bouw & infra. Check hier haar presentatie.

Deel dit artikel