Nieuws

Veelzijdige sessies en nieuwe inzichten bij Gamechangers

De deelsessies tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra waren veelzijdig en er was veel ruimte voor discussie. We lichten een paar sessies uit.

BIM versus cultuur

Bij de ronde tafels sprak Marc Verhage van The BIM Engineers over de weerbarstige cultuur waarmee de BIM-methode soms nog ‘in strijd is’. Alles is aanwezig om BIM in te voeren, maar ‘men’ staat er nog niet altijd voor open, aldus Verhage. Volgens Verhage is dit een gemis, aangezien de baten van werken met BIM enorm zijn: je reduceert kosten door efficiënter te werken. Maar door BIM worden ook minder fouten gemaakt, waardoor de kosten nog verder teruglopen.


BIM heeft verder een scala aan mogelijkheden, stelt Verhage. Zo kan er virtual reality en kunstmatige intelligentie in worden toegepast, kan het in 2D, 3D, 4D of zelfs 5D toegepast worden. Tevens kunnen (delen van) gebouwen met behulp van de BIM-methode digitaal worden geprint.

Dat de praktijk nog weerbarstig is, bleek al uit de reacties van de deelnemers aan tafel. Sommigen twijfelen nog aan de meerwaarde van BIM en anderen wijzen erop dat men in de praktijk vaak te laat in het bouwproces begint met BIM. Een bevestiging dus van de stelling van Verhage, namelijk dat de implementatie van BIM vaak nog clasht met de gangbare cultuur.

Instrument voor Assetmanagement

Paulette Dicker van DON bureau geeft een toelichting op de nieuwe ‘Beheersystematiek openbare ruimte’ van kennisplatform CROW. Dit instrument volgt de processtappen gebaseerd op de ‘Roos’ uit iAmPro, een kennisportaal voor assetmanagement, aldus Dicker.


De nieuwe beheersystematiek is volgens Dicker nodig, omdat op deze manier eenzelfde werkwijze ontstaat voor alle beheerders, waardoor integraal gewerkt kan worden. Daarnaast beantwoordt de nieuwe beheersystematiek de vragen die beheerders zoal hebben. Bovendien geeft het handen en voeten aan assetmanagement. Een van de grootste voordelen van de nieuwe beheersystematiek is dat het verdiepingen heeft voor verhardingen, groen en kunst. Kortom: de beheersystematiek is een hele goede ondersteuning voor het beheren van de openbare ruimte.

Risicomanagement 3.0

Ook Edwin Smits van gemeente Rotterdam sprak op het congres, hij is de kersverse winnaar van de RISNET-Challenge. Smits stelt dat er in de loop der jaren een verandering is in de kijk op onzekerheid: deze wordt steeds groter in de wereld om ons heen. Uitgangspunt van de veranderende blik op onzekerheid is het VUCA-principe: Volatiel (onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen), Onzeker: wat gaat er gebeuren, Complex: toenemende onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid, Ambiguïteit: dubbelzinnigheid, multi-interpretabel.


Vroeger probeerden we zekerheid volledig uit te bannen, dat was risicomanagement 1.0. Onzekerheid wordt tegenwoordig steeds meer geaccepteerd, aldus Smits: dat is risicomanagement 2.0. De volgende stap, risicomanagement 3.0, is dat de onzekerheid om ons heen steeds meer leidend wordt bij het bepalen van de scope en doelstellingen van een project. Na de inleiding van de sessie, ging Smits met deelnemers in gesprek. Hieruit bleek de grote interesse in risicomanagement 3.0.

Verduurzaming van vastgoed

Duurzaam denken en doen is voor de meeste medewerkers van een waterschap vanzelfsprekend, betoogt Erik van der Linden (Waterschap Zuiderzeeland): ze krijgen in hun dagelijks werk regelmatig te maken met de effecten van klimaatverandering. En die houding vertaalt zich niet alleen naar hun primaire taken als waterbeheerder maar ook naar de verbouwing van hun eigen huisvesting. Daarmee won het waterschap in 2017 de Gouden Kikker van de Duurzaam Bouwen Awards. Sinds de verbouwing is hun Waterschapshuis energieneutraal, 80% circulair en gezond.


Samen met Woud Jansen, namens Alba Concepts nauw betrokken bij de verbouwing, daagt Van der Linden de deelnemers aan de sessie uit om zélf te bedenken hoe ze een dergelijk project zouden aanpakken. Uit de discussie die daarop volgt, blijkt dat veel aspecten steeds een relatie hebben met de factoren ambitieniveau, proces en geld. Dat inzicht heeft het waterschap geholpen bij de realisatie van dit project, aldus Van der Linden.


Van groot belang was het draagvlak, zelfs de trots binnen de organisatie: dat wat we buiten willen bereiken juist binnen ook ‘zichtbaar’ maken. Om de mensen zo nog nauwer met onze missie te verbinden. Sommigen dingen hadden ook beter gekund, geeft Van der Linden aan: we hadden de (rol van de) beheerder nauwer moeten betrekken en beter moeten ondersteunen in het proces.

Marktvisie: hoe nu verder?

In een zeer interactieve sessie gaan Lisa de Groot en Henberto Remmerts van Tauw met de deelnemers in gesprek over de doelen van en weerstanden tegen de Marktvisie. Marjolein Witteveen, Strategisch adviseur bij Waterschap Scheldestromen, reflecteert regelmatig op de discussie tijdens deze sessie. Afdronk is dat iedereen de Marktvisie ondersteunt, je kan er eigenlijk niet tegen zijn. Maar er is nog een lange weg te gaan qua implementatie.


Groot probleem is de beperkte bekendheid van de Marktvisie: meerdere deelnemers bevestigen dat mensen in hun omgeving de Marktvisie nog lang niet altijd kennen. Remmerts zelf benoemt het probleem dat veel samenwerkingspartners denken elkaars belangen te kennen, maar als je erop doorvraagt blijkt dat vaak niet het geval. Nog een ander probleem is dat men de Marktvisie er pas bij pakt als het mis gaat of dreigt te gaan: dan is het al te laat.


Ook komt de vraag op tafel: wat kost het (extra) om te werken volgens de Marktivisie en wie besluit of je die investering gaat doen? Of levert de werkwijze juist geld op? De geanimeerde discussie die hierop volgt laat zien dat er de implementatie van de Marktvisie nog geen gelopen zaak is. Het is immers ook een ‘visie’, merkt één van de deelnemers spits op.


Lees ook: De regels bieden ruimte om eerder te gaan samenwerken en Congres Bouwgenootschap: Word een gamechangerDeel dit artikel