Artikel

Projectcoaching is een vak apart

Samenwerken is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. De finesses van projectcoaching in de bouw en infra kun je leren van Cécile Claessen.

Op diverse plekken in Nederland zijn elegante bruggen of bijzondere knooppunten gerealiseerd waaraan Cécile Claessen een steentje heeft bijgedragen. Ze was daarbij telkens weer de buitenstaander, die met een grote kennis van zaken mensen én processen samenbracht.

 

“Er zitten heel veel gradaties in dit werk,” vertelt Claessen, “en dat stelt steeds weer andere eisen aan de samenwerking. De samenwerking tussen een aannemer en een kleine gemeente vraagt een andere benadering dan wanneer je met vijf aannemers een windmolenpark realiseert. Voor sommigen is samenwerken gesneden koek, anderen zijn eerst op zoek naar het onderlinge vertrouwen. Wat heeft het samenwerken voor zin als ze eerst een keer heel aardig tegen elkaar doen en daarna niet meer? Het mag echter ook geen kwestie worden van ‘elkaar vooral aardig vinden’. Daar schieten we niets mee op.”

 

Om die samenwerking vanaf het begin soepel te laten verlopen, benadrukt Claessen direct dat een succesvolle aanpak van een projectcoach vooral heeft te maken met diens specifieke kennis van de bouwbranche. “Daarnaast heb je ook inzicht nodig in de inrichting van organisaties en in de helderheid van besluitvormingsprocessen, mandaten en wijzigingsprotocollen. En je moet er ook goed op letten of ambities gaan verschuiven.”

 

Oud gedrag

 

Vaak is te beluisteren dat er in de bouw nog heel veel mensen met ‘oud gedrag’ rondlopen. Is dat een gemakkelijke verzamelterm van heel veel zaken die niet goed liepen en lopen in de bouw en infra? Claessen: “Oud gedrag kom je overal tegen, ook bij jongere mensen. Oud gedrag is heel erg vanuit je eigen positie denken en je niet verplaatsen in de belangen van een ander. Denken in wij en zij. Dan worden zaken voor zichzelf gehouden en niet gedeeld. Als de notie er is dat elkaars kennis nodig is om verder te komen, kun je met ‘nieuw gedrag’ veel verder komen.”

 

“Ga daarom al vanaf het begin, bij de Project Start-Up (PSU), gesprekken voeren over elkaars belangen. Kruip in elkaars huid en bekijk het project vanuit verschillende invalshoeken. Wees open en eerlijk over je belangen en voed elkaar ook zo op. Spreek elkaar erop aan dat je ook rekening moet houden met de ander.”

 

Met elkaar

 

“Het is mijn doel als projectcoach om een dergelijke houding bij beide partijen neer te zetten, zodat de mensen elkaar op dat oude gedrag gaan aanspreken. Daarbij is het zaak om echt vanaf het begin de toon te zetten: wij verwachten hier ander gedrag van jou. Het is óns project”

 

“Zelfs als je vervolgens denkt dat het in een project goed loopt, moet je met elkaar in gesprek blijven en weer bij elkaar gaan zitten. Juist daarom blijft het zo goed lopen. Ook in de infra wordt de PSU gaandeweg steeds gewoner. En dan gaat het dus niet alleen over kennismaken met elkaar, maar ook over de projectinhoud, de gezamenlijke ambities en over heldere procesafspraken. Door de groeiende complexiteit van projecten, wordt niet alleen de vraag naar een PSU steeds groter, maar is het des te belangrijker dat je hieraan een vervolg geeft. Door reflectiemomenten af te spreken en een samenwerkingskalender op te stellen.”

 

Leergang

Cécile Claessen is bestuurslid en medeoprichter van Cohezy, platform voor projectcoaching. Cohezy heeft als doel om het vak projectcoaching in de bouw en infra verder te ontwikkelen.

Samen met onder anderen Gulian van Maanen en Michiel Bonnema is zij een van de docenten van de Leergang Projectcoach in de Bouw & Infra en Succesvolle PSU. Alle informatie vind je in de Leerfabriek.

 

Begin april verschijnt in het digitaal magazine Duurzaam Gebouwd - Thema: Innovatieve Samenwerking een uitgebreid interview met Cécile Claessen.

Deel dit artikel

Geplaatst door